Urbanisme al servici dels promotors

La solució donada pel govern campeller del PP al tema dels apartaments de Cala Llanussa representa molt clarament l’urbanisme en la comarca de l’Alacantí.

por