Una bona noticia per al Campello

El passat dia 13 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci de licitació d’assistència tècnica per a la redacció de projecte i direcció d’obra de l’ampliació de l’IES Enric Valor.

por