Un negoci redó

Si considerem que el zero és redó, a Sant Joan el poble ha fet un negoci redó. Un bé de domini públic s’ha permutat amb uns guanys per al poble per sota de zero. Però deixem-ho en zero.

por