Un carro sense farol

Joan Gomis era fadrí de xeixanta anys, carreter, bromista i bona persona; i vivia amb sa germana i cunyat que tenien cinc fills, quatre xics i una xica.

por