Simfonia de tancament

Una nit vespres de Nadal, en unes dates properes a la celebració de les Normes de Castelló, 75 anys des d’aquell triomf de la llengua, del valencià que fou la meua primera llengua, que m’arribà amb la norma de les primeres paraules i l’afecte d’aquells que m’estimàvem.

por