No s’enteraba de la pel.licula

Només tenia una filla, bonica la xica, educada i responsable; i son pare no volia que sa filla anara a treballar al bancal.

por