Resa al Sant

En una hisenda de la parròquia de Sant Joan, Batiste, tenien un ram d’ovelles, i per pasturar-les van llogar un pastor que era foraster, i per tant, el tracte va ser que havien de donar-li menjar i allojament.

por