La Reforma de L’Escut

Un dia estava jo en un acte que se celebrava en la casa de la cultura de Sant Joan, i quan ja se va acaba va vindre a mi una dona jove del poble i després de saludar- me amistosament em va preguntar: -”Xico, tu sabries dir-me per què s’ha canviat el nostre escut?” -”Puix clar que sí, amb molt de gust”.

por