La Política Cultural del PP

El Circuit Teatral i de Dansa Valencià va ser creat l´any 1988 amb l´objectiu de descentralitzar la política cultural i procurar temporades estables de teatre en les poblacions de la Comunitat Valenciana.

por