La Mare de Deu de la Faç Devina

Com tots els anys, Pepe Sáez anava a la fira, i aquell, amb la dona i els xiquets, tampoc va faltar a la cita.Van eixir de Sant Nicolau dels primers, i quan van arribar al “De Dies” -el De Dies és com ha dit sempre la gent de l’Horta d’Alacant- se van prendre el vi dolcet i els rollets amb tranquilitat i sense angoixes.

por