El Flam de Participación ciutadana

El grup municipal del PSOE de Sant Joan vol solucionar les deficiències i mancances del pla general d’ordenació urbana amb pedaços, una de les al·legacions que el Bloc ha fet ha estat referent a l’incompliment legal de tot allò que té a vore amb la participació ciutadana, l’article 83 de la Llei Urbanística Valenciana és clar quan diu que al llarg de la redacció s’ha de consultar amb col·lectius especialment afectats.

por