No al crematori

Per notícies en la premsa ens hem assabentat que l´Ajuntament de Sant Joan d´Alacant, és a dir tots els santjoaners, ha pagat una factura de 5626 € a una empresa al desembre del 2006 per haver realitzat mesuraments de les emanacions d´un crematori de Saragossa.

por