Escrit de renuncia de les competencies delegades dels regidors de Compromís