All

La paraula que encapçala l’article, tot i coincidir amb una paraula valenciana, és també una paraula anglesa: all, que traduïda al valencia és tot i en castella todo.

por