Entrega de premios de la concejalía de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel