El Alumnado del Taller de Menores realizóuna visita al ‘Hort Urbà’