L’IES Sant Vicent disfruta de la ciència en Madrid