Una taça de café

Buades era el direcor d’un grup de teatre que se va fundar al poble de Sant Joan, i els deia als actors, que si en un moment donat se quedaven en blanc i, no sabien qué dir, que digueren qualsevol cosa, perquè el públic no s’endonava de l’error, però, si se quedaven parats. així que, en un moment que en la funció un que anava a casa del supost abogat perquè este s’havia enganyat de paper i li havia donat el que no era, tenia que dir: -”vinc perquè en conte de donarme voste la factura, m’ha donat un permís d’aremes de foc”.

por