Saldos

El diccionari diu que el terme saldo forma part del lèxic de l’economia i és allò que queda invenut d’una mercaderia i que es ven amb rebaixa per esgotar-la.

por