El Xato

Tant ha sigut el costum d´anomenar a les persones pel seu malnom,que de vegades s´ha ignorat el seu nom vertader; i açò és el que li va passar a ell mateix,al Xato,que el seu nom i cognom era el de Salvador Ripoll.Era este home l´ordinari de Sant Joan, i per a arreplegar els encàrrecs tenia un xicotet local a la capital.

por