El pressupostos eren els primers on el nou equip de govern havia de plasmar les promeses electorals, partint d’una situació favorable com és l’ingrés per liquidació de Nou Nazareth

Uns pressupostos han de ser equilibrats, han de respondre a unes previsions d’ingressos i despeses reals, també a un projecte de poble.