El gos de ca cotella

Açò era en la dècada dels quaranta quan el pà i altres productes alimentaris estaven intervinguts pel govern i racionats; el poble passava fam i fins a l’eixèrcit escassejava el menjar.

por