Contribucions locals, oportunitat o oportunisme?

La revisió cadastral es va gestar a l’any 2003 després d’un pacte no escrit pels membres de totes les forces polítiques representades en l’Ajuntament en el què ens vam comprometre a iniciar una revisió cadastral per acabar amb les desigualtats que provocava que un 30% de les vivendes del Campello no estaven registrades i per tant, no pagaven l’IBI.