Penyas Cristo de la Paz 2010 - Penyas ilegales

Las penyas ilegales se llaman: Xe q'agust, La Rata Malalta, La Bacora i el Pardal