Se firma el convenio entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la Associació Cívica per la Normalització del Valencià d'Alacant

Sebastián Cañadas y Mari Carme Llorca Sellés han firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y la Associació Cívica per la Normalització del Valencià d'Alacant