Sandra Caler, del Pla Barraques, interpretó al "Jaumet" 2017