Alumnos del IES Sant Vicent participan en un programa sobre “desenvolupament sostenible”